หลักสูตร

Character Drawing
Character Drawing
Super Beginner
Digital Painting
Digital Painting
ผู้เริ่มต้น
Digital manga
Digital manga
ผู้เริ่มต้น
Watercolor Illustration
Watercolor Illustration
ผู้เริ่มต้น
Character Pose
Character Pose
ปานกลาง
Digital Background
Digital Background
ผู้เริ่มต้น
Web Comic
Web Comic
ผู้เริ่มต้น
Character Anatomy
Character Anatomy
ผู้เริ่มต้น
Manga Background
Manga Background
ผู้เริ่มต้น
Live2D Animation
Live2D Animation
ผู้เริ่มต้น
Story Writing
Story Writing
ผู้เริ่มต้น
Character Design
Character Design
ปานกลาง
Concept Art
Concept Art
ผู้เริ่มต้น
3D Modelling
3D Modelling
ผู้เริ่มต้น
Basic Digital
Basic Digital
ผู้เริ่มต้น

เกี่ยวกับ KP

KP learning space เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านทักษาศิลป์ต่างๆ ได้แก่ ศิลปะทั่วไป ดิจิตัลอาร์ต มังงะ จัดสอนและดูแลโดย บริษัท ครีเอทีฟ โปรดัคชั่น คอมมิค สตูดิโอ “KP Comic Studios”

ติดต่อเรา

26/12 ตีกอรกานต์ ชั้น 5 ซอยชิดลม
กรุงเทพ, ประเทศไทย
โทรศัทพ์: 02-255-3098
แฟกซ์:
Email: kplearningspace@kpcomicsstudios.com